Marec 22, 2023

Teorija več inteligenc

V skladu s teorijo več inteligenc, ki jo je leta 1983 razvil Howard Gardner, obstaja osem vrst inteligenc:

- Logikomatematična inteligenca združuje sposobnost izračunavanja, merjenja, uporabe logike in reševanja matematičnih in znanstvenih problemov.

- Vesoljske inteligence nam omogoča, da mentalno in v treh dimenzijah predstavljamo, kaj nas obdaja.

- Interpersonalna (ali socialna) inteligenca vam omogoča, da delujete in reagirate z drugimi na pravilen in ustrezen način, da občutite razlike in nianse temperamenta, značaja in motivacije ljudi okoli vas.

- telesna inteligenca (ali kinestetična) je sposobnost, da uporabimo svoje telo, da izrazimo idejo ali občutek, izvedemo dejavnost ali ustvarimo.

- Verbo-lingvistična inteligenca je sposobnost razmišljanja z besedami in izražanje ali razumevanje kompleksnih idej skozi jezik.

- Intrapersonalna inteligenca je sposobnost dešifriranja lastnih čustev, potreb in želja.

- Glasbena inteligenca je nagnjenost k ustvarjanju, cenitvi, prepoznavanju in razumevanju ritmov, zvokov in melodij.

- naturalistična inteligenca razvrsti, diskriminira, prepozna in uporablja znanje o naravnem okolju, živalih, rastlinah ali mineralih.prof. dr. Matjaž Gams (Marec 2023)